منوی دسته بندی

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

شرکت شفا پخش هیرکان در افق ده ساله سازمانی خود و در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه در صدد است با توسعه کمیت و کیفیت توانمندی های سازمانی و بهره مندی از توان سرمایه های انسانی مجرب و متخصص و برخوردار از سیستم های پیشرفته اطلاعاتی لجستیک و سیستمهای یکپارچه زنجیره تامین در تعامل پایدار با تامین کنندگان برتر صنعت دارویی در تامین نیازهای دارویی و توزیع گسترده دارو های سلامت محور در کشور مبادرت ورزد.